Zeolit a pestovanie bonsajov

Štandardný
zeolit

Zeolit je hornina, ktorá sa vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam v praxi využíva čoraz častejšie. Jedinečnosť tohto nerastu spočíva v jeho štruktúre a priestorovom usporiadaní atómov. Horninu totiž tvoria konštantné dutinky a kanáliky, ktoré dokážu zachytiť rôzne látky, kvapalné, tuhé i plynné. Je to teda sorbent, ktorý možno využiť v rôznych smeroch. Zeolit cez svoje miniatúrne póry prepustí iba látky s menším priemerom, […]

Cystická fibróza – čo by ste mali o nej vedieť?

Štandardný
cysticka-fibroza

Cystická fibróza je zákerné dedičné ochorenie. V súčasnosti neexistuje liek, ktorý by ju úspešne vyliečil, avšak pri správnom dodržiavaní podpornej liečby sa diagnostikované deti dožívajú pomerne vysokého veku. Napriek ťažkej diagnóze môže rodina prežívať šťastné roky pri dodržiavaní správnej životosprávy. Choroba sa prejaví u dieťaťa, ktorého rodičia obaja trpeli týmto ochorením. Pokiaľ boli len prenášačmi, […]