Príjemnejší a zdravší chov hydiny – prírodný zeolit a jeho možné použitia (2. časť)

Štandardný

Prvú časť tohto článku nájdete tu. Prečo potom práve prírodný zeolit? Zeolit – klinoptilolit patrí do skupiny veľmi zložitých vodnatých alumokremičitanových zlúčenín. Ich kryštálová mriežka je budovaná štvorstenami hliníka  Al2O4  a kremíka SiO4. Sú to pevné látky s relatívne otvorenou trojrozmernou kryštálovou štruktúrou, ktorá je budovaná hlavne prvkami ako je hliník Al, kremík Si a […]

Príjemnejší a zdravší chov hydiny – prírodný zeolit a jeho možné použitia (1. časť)

Štandardný

Zeolit je prírodná hornina, ktorá má v poľnohospodárstve ale i iných sférach veľmi veľké využitie. V tomto článku si povieme niečo o tom, ako môžete zlepšiť a spríjemniť chov hydiny. Pamätám si dosť podrobne na moju krátku návštevu veľkého hydinárskeho komplexu v blízkosti môjho rodného mesta na východe našej republiky. Bolo to viac  ako pred dvomi desaťročiami. Odvtedy sa asi mnohé […]

Zeolit a zvieratá v poľnohospodárstve i doma

Štandardný

Zeolit je hornina, ktorej jednotlivé unikátne vlastnosti je možné využívať v tých najrôznejších odvetviach. Patria medzi ne napr. priemysel, stavebníctvo či enviro sféra (ochrana životného prostredia), no v dnešnom článku sa chcem zamerať hlavne na tému zeolit a zvieratá, teda na sféru poľnohospodárstva a hobby. Totižto, zeolit je možné efektívne využiť pri chove poľnohospodárskych zvierat, ako i domácich miláčikov. Zeolit […]

Zeolit a jeho využitie v priemysle – ekonomika a ekológia

Štandardný

Zeolit v posledných rokoch nachádza svoje uplatnenie (okrem iných oblastí) aj v priemysle a priemyselnej výrobe. V priemysle napomáha predovšetkým k ekonomickému i ekologickému zefektívneniu prevádzky priemyselných závodov. Pokiaľ ide o ekonomiku, táto hornina môže značne ušetriť náklady na prevádzku priemyselných závodov, pokiaľ ide o ekológiu, tu zasa znižuje ich negatívny dopad na životné prostredie (čo je momentálne jeden z najväčších a najdiskutovanejších globálnych problémov). Akým spôsobom […]

Zeolit a pestovanie bonsajov

Štandardný

Zeolit je hornina, ktorá sa vďaka svojim vlastnostiam a schopnostiam v praxi využíva čoraz častejšie. Jedinečnosť tohto nerastu spočíva v jeho štruktúre a priestorovom usporiadaní atómov. Horninu totiž tvoria konštantné dutinky a kanáliky, ktoré dokážu zachytiť rôzne látky, kvapalné, tuhé i plynné. Je to teda sorbent, ktorý možno využiť v rôznych smeroch. Zeolit cez svoje miniatúrne póry prepustí iba látky s menším priemerom, […]