Zeolit a jeho využitie v priemysle – ekonomika a ekológia

Štandardný
zeolit

Zeolit a jeho využitie v priemysle

Zeolit v posledných rokoch nachádza svoje uplatnenie (okrem iných oblastí) aj v priemysle a priemyselnej výrobe. V priemysle napomáha predovšetkým k ekonomickému i ekologickému zefektívneniu prevádzky priemyselných závodov.

Pokiaľ ide o ekonomiku, táto hornina môže značne ušetriť náklady na prevádzku priemyselných závodov, pokiaľ ide o ekológiu, tu zasa znižuje ich negatívny dopad na životné prostredie (čo je momentálne jeden z najväčších a najdiskutovanejších globálnych problémov). Akým spôsobom zeolit ovplyvňuje obe tieto veci – ekonomiku i životné prostredie v súvislosti s ľahkým aj ťažkým priemyslom, o tom si už môžete prečítať viac v našom dnešnom blogu.

Základné informácie o hornine zeolit

Ak ste o hornine zeolit ešte doteraz nepočuli, základnou informáciou, ktorú potrebujete vedieť pre pochopenie nášho blogu je, že od jeho jedinečnej štruktúry sa odvíjajú aj jeho špecifické vlastnosti. Tieto špecifické vlastnosti sú v hojnej miere využívané v mnohých oblastiach – či už v spomínanom priemysle, ale aj v poľnohospodárstve, stavebníctve alebo pri ochrane životného prostredia.

Čo sa však myslí pod pojmom špecifické vlastnosti? V tomto prípade ide hlavne o schopnosť zeolitu adsorbovať látky akéhokoľvek skupenstva (tuhého, kvapalného aj plynného) a to je hlavný dôvod, prečo sa zeolit v priemysle používa čoraz častejšie.

Ekonomika: Zníženie nákladov na výrobu vďaka zeolitu

V mnohých priemyselných odvetviach sa, ako plnivá do produktov, používajú materiály ako napr. múčky či kaolíny. Zeolit je však oveľa efektívnejšou náhradou za oba tieto materiály, pretože výrazne znižuje náklady na výrobu. Svoje uplatnenie tak môže nájsť hlavne v papierenských, drevárskych a gumárenských závodoch. To je jeden z hlavných spôsobov, ako zeolit pozitívne vplýva na ekonomiku priemyselných závodov.

Ekológia: Čistenie spalín

Z ekologického hľadiska zeolit napomáha životnému prostrediu najmä prostredníctvom čistenia spalín, ktoré vznikajú pri rôznych výrobných procesoch v priemyselných závodoch. V kombinácii s inými látkami, ktoré sa pri takomto čistení využívajú, je zeolit veľmi účinný ako sorbent ťažkých kovov či dioxínov, ktoré majú skutočne obrovský negatívny dopad na životné prostredie.

zeolit

Zeolit – ekonomickejšie aj ekologickejšie riešenie

Samozrejme výhod, ktoré zeolit ponúka (a nie len v priemysle), je ešte omnoho viac. My sme sa vám rozhodli ukázať tie najväčšie z nich. Ak sa však chcete dozvedieť ešte viac, navštívte túto stránku.

Zanechať komentár