Príjemnejší a zdravší chov hydiny – prírodný zeolit a jeho možné použitia (2. časť)

Štandardný

Prvú časť tohto článku nájdete tu.

Prečo potom práve prírodný zeolit?

zeolit

Prírodný zeolit – klinoptilolit

Zeolit – klinoptilolit patrí do skupiny veľmi zložitých vodnatých alumokremičitanových zlúčenín. Ich kryštálová mriežka je budovaná štvorstenami hliníka  Al2O4  a kremíka SiO4. Sú to pevné látky s relatívne otvorenou trojrozmernou kryštálovou štruktúrou, ktorá je budovaná hlavne prvkami ako je hliník Al, kremík Si a kyslík O2. V ich mriežke sú prítomné aj mnohé alkalické prvky, ako je sodík Na, draslík K, či horčík Mg.

Zaujímavá a dôležitá je prítomosť molekúl vody H2O v kryštálovej štruktúre týchto minerálov. Buď voľnej alebo štruktúrne viazanej. Molekuly vody sú zadržiavané práve v medzerách či voľných mikropriestoroch medzi jednotlivými stavebnými prvkami štruktúrnej mriežky zeolitov. Každá z nich však má veľké množstvo otvorených pórov či dutiniek, navzájom pospájaných do siete kanálikov. Tie sú pravideľne priestorovo usporiadané a majú zhruba rozmery ako majú malé molekuly rôznych zlúčenín. A v tomto je jedinečnosť a výnimočnosť zeolitov. Je na tom založená ich unikátna adsorpčná schopnosť, schopnosť výmeny iónov a katalytické vlastnosti.

Zeolit ako prísada do krmných zmesí pre hydinu

Pridávanie zeolitu klinoptilolitového typu do krmiva zvierat je tou najjednoduchšou a najefektívnejšou metódou ako znížiť emisie v chovných objektoch zvierat. Zeolit – klinoptilolit ako prísada do krmív pre hydinu sa na mnohých japonských farmách využíva vo veľkom rozsahu už desaťročia. Takéto kŕmenie prináša väčšie prírastky na váhe, zníženie vlhkosti trusu. Výkaly takto prikrmovaných vtákov sú evidentne tvrdšie a menej zapáchajú. Hlavný dobrý vplv sa prejavil aj na chorobnosti a úmrtnosti chovanej hydiny.

Zeolit ako prísada do podstielky

zeolit

Zeolitová podstielka

Brojlerové kurčatá sú najčastejšie chované turnusoým spôsobom na podstielke (slama, piliny). Podstielka je prostredím vzniku nepríijemných zápachov a emisií škodlivých plynov. V zahraničí sa vyskúšalo niekoľko chemických prísad a aditív do podstielky. Dobré výsledky sa získali využitím zmesi drevených hoblín a pomletého prírodného zeolitu.

Zeolit ako prísada do hnoja

Správna úprava chemických dejov a reakcií v živočíšnych odpadoch nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Pridaním zeolitu sa zvyšuje a stabilizuje prítomnosť dusíka, ktorý je neskôr pri hnojení na poli dostupný pre rastliny a nie je odnášaný zrážkovými vodami. Jeho prítomnoť  obmedzuje únik amoniaku z hnojovice. Prikrmovaním kurčiat zeolitom sa tiež darí znižovať koncentrácie fosfátov v ich truse.

Zeolit ako prísada do kompostu

Vhodným pridaním prímesí na báze prírodného zeolitu do kompostovaných materiálov a ich následné umiestnenie do pôd má význam pri zadržiavaní vody, udržiavaní dusíka a ďalších živín v oblasti rastovej zóny kultúrnych plodín, udržiava sa médium pre budúce zadržiavanie dusíka, zvyšuje pôdnu kapacitu na výmenu iónov, poskytuje draslík a vápnik, zeolit podporuje infiltračné vlastnosti pôdy a jej prevzdušnenie.

Zeolit ako možný a dostupný zdroj vylepšujúci zdravie hydiny

zeolit

So zeolitom zabezpečíte pohodlie pre zvieratá i vás samotných

Má skutočne prírodný zeolit také pestré možnosti aplikácií aj v prostredí hydinárne? Áno, určite má. A vychádzajúc z početných výskumov a pozorovaní, vhodné a aj preventívne používanie rôznych produktov na báze prírodného zeolitu klinoptilolitového typu, má dobrý vplyv  na zdravý rast a chov brojlerových kurčiat a nosníc. Kvalita vajec je vyššia, aj ich počet na nosnicu, škrupina vajec je pevnejšia. Znižuje sa spotreba antibiotík, vtáky sú zdravšie, odolnejšie, s menším výskytom hnačiek.  Množstvo škodlivých emisií tak vo vnútri chovných priestorov ako aj v priestoroch uskladňovania odpadov z výroby, sa môže pridávaním zeolitu postupne upravovať a znížiť. A to môže mať dobrý vplyv aj na chovanú hydinu a aj na ľudí pracujúich s nimi každý deň.

Zanechať komentár