Aké využitie majú zeolity v poľnohostpodárstve?

Štandardný

Možnosti rôznych technologických aplikácií prírodných hornín – zeolitov v živočíšnej výrobe sú skutočne rôznorodé, mnoho ráz používané a rozšírené. Môžeme uviesť napr.tietoalternatívy využívania prírodných zeolitov: Doplnok plný minerálovpre kŕmne zmesi prírodné horniny zeolity a ich prítomnosť v kŕmnych zmesiach vhodným spôsobom ovplyvňuje hlavne transport, aktiváciu a predĺženie činnosti enzýmov a hormónov, zeolity ako meniče iónov pomáhajú udržiavať rovnováhu iónov vápnika a sodíka; stabilizujú […]