Aké využitie majú zeolity v poľnohostpodárstve?

Štandardný

Možnosti rôznych technologických aplikácií prírodných hornín – zeolitov v živočíšnej výrobe sú skutočne rôznorodé, mnoho ráz používané a rozšírené. Môžeme uviesť napr.tietoalternatívy využívania prírodných zeolitov:

Doplnok plný minerálovpre kŕmne zmesi

  • prírodné horniny zeolity a ich prítomnosť v kŕmnych zmesiach vhodným spôsobom ovplyvňuje hlavne transport, aktiváciu a predĺženie činnosti enzýmov a hormónov,
  • zeolity ako meniče iónov pomáhajú udržiavať rovnováhu iónov vápnika a sodíka; stabilizujú rezervy týchto dvoch dôležitých prvkov v tráviacom systéme chovných zvierat; normalizujú vnútorné prostredie (homeostázu) zvierat a zvyšujú účinnú premenu živín,
  • vysoká selektivita prírodných zeolitov, najmä klinoptilolitu a philipsitu, vzhľadom k amóniovému iónu, poskytuje možnosť zvýšenia iného ako bielkovinného dusíka v krmive zvierat (močovina, amóniový sulfát, iné syntetické dusíkaté látky); pridané prírodné zeolity tak znižujú možnú toxicitu suchého krmiva,
  • zeolity sú vynikajúce katalyzátory; ich prítomnosť vylepšuje účinnejšie spracovávanie a premenu živín obsiahnutých v suchom krmive.
zeolity

Zeolitové kŕmne zmesi

Upravovanie kvality exkrementov vašich zvierat

  • pridávaním klinoptilolitu do stravy ošípaných sa zlepšujú charakteristiky ich výkalov, pretože sa v závislosti od množstva pridávaného prírodného zeolitu znižuje obsah vlhkosti vo výkaloch,
  • hydina kŕmená zmesou aj s pridaným zeolitom má často vyššiu produkciu vajec, kvalitnejšiu škrupinu, menšiu spotrebu potravy a zlepšenú charakteristiku trusu.

Zeolity využijete tiež na odstránenie zápachov či prílišnej vlhkosti

  • optimálnym nastavením chovných parametrov sa postupne môžu vytvoriť príjemné podmienky nielen pre ustajnené zvieratá ale aj pre obsluhujúci personál,
  • vhodne nainštalovaná biofiltrácia s využitím špeciálnych filtrov s rôznymi adsorpčnými zložkami (rašelina, kompost, zeolit) dokáže významne zredukovať emisiu škodlivých plynov.
zeolity

Ideálne prostredie pre všetky hospodárske zvieratá

Zníženie alebo odstránenie amoniakuv chovných priestoroch

  • biofiltrácia s využitím špeciálnych filtrov s prírodným zeolitom ako jednou z adsorpčných zložiek dokáže zredukovať emisiu amoniaku o 50% a emisie zápachu až o 95%,
  • pridávaním zeolitového substrátu klinoptilolitového typu do recirkulačných systémov v uzavretých nádržiach chovných zariadení rýb dochádza k výraznému zníženie obsahu amoniaku vo vode.

 

Zanechať komentár