Založenie účtu v zahraničí má svoje výhody

Štandardný

Založenie účtu v zahraničí, osobného či firemného, je dosť špecifickou operáciou a každý štát aj banka sa k tomuto stavajú individuálne. Niektoré štáty ponúkajú otvorenie účtu prostredníctvom poštových zásielok, inde je zase nutná osobná účasť a podpis zmluvy na mieste. V posledných rokoch však narástol počet bankových a finančných inštitúcií, ktoré sa snažia vychádzať svojim […]