Založenie účtu v zahraničí má svoje výhody

Štandardný

Založenie účtu v zahraničí, osobného či firemného, je dosť špecifickou operáciou a každý štát aj banka sa k tomuto stavajú individuálne. Niektoré štáty ponúkajú otvorenie účtu prostredníctvom poštových zásielok, inde je zase nutná osobná účasť a podpis zmluvy na mieste. V posledných rokoch však narástol počet bankových a finančných inštitúcií, ktoré sa snažia vychádzať svojim klientom maximálne v ústrety a umožňujú otvárať bankový účet bez nutnej fyzickej účasti klienta. Je však samozrejmé, že si bankové inštitúcie ošetrujú všetky predpokladané a možné riziká iným spôsobom.

Poplatky za založenie účtu

Založenie bankového účtu je v mnohých krajinách pre fyzické osoby úplne zadarmo, či za mierny poplatok niekoľkých desiatok EUR. Za tento poplatok získa klient zahraničnej banky prístup k svojmu novo založenému účtu zvyčajne v mene daného štátu. S bankovým účtom sa v mnohých európskych krajinách spájajú aj najrôznejšie poplatky, akým je napr. poplatok za správu a vedenie účtu a poplatok za doplnkové služby. Je to hlavne v prípade elektronického bankovníctva, používania účtu pomocou telefónu, emailu alebo faxu. Všetky tieto služby sú platené paušálne. V zahraničí v bankovníctve sa totiž poplatky platia väčšinou podľa časového hľadiska, teda paušál na určité obdobie za určité služby. Poplatky za prichádzajúce platby sa v zahraničných bankách fakticky neúčtujú. Banke sa platí len paušál za dané služby.

založenie účtu v zahraničí

Čo potrebujete vedieť pre založenie účtu v zahraničí?

Založenie účtu v zahraničí je nenáročná operácia

Dôležitým faktorom je minimálny požadovaný zostatok na účte. Často totiž ide o jeden z najdôležitejších ukazovateľov vtedy, keď banka nežiada osobnú účasť pri založení účtu v zahraničí, a potom často vyžaduje minimálny zostatok v určitej výške. Zvyčajne od založenia účtu v zahraničí do zhruba niekoľkých mesiacov je nutné tento minimálny zostatok na účet uložiť, inak zahraničná banka zvýši štandardné poplatky alebo dokonca zruší možnosť platobných operácií. K založeniu bankového účtu v zahraničí sa samozrejme poskytujú aj bežné platobné karty. Viac info nájdete aj TU.

Zanechať komentár