Premyslený vetrací systém je aj o našom zdraví

Štandardný

V každom životnom priestore, či už obývacom, pracovnom alebo spoločenskom, je plno nielen prachových častíc ale aj iných neviditeľných chemických škodlivín a mechanických prímesí. Najjednoduchším riešením sú samozrejme preventívne opatrenia a vylúčenie zdrojov škodlivín z priestoru alebo aspoň obmedzenie ich produkcie. Nie všetky zdroje škodlivín však môžeme z vnútorného prostredia vylúčiť a obmedziť. Znečisťujúce látky produkujeme aj my […]