Premyslený vetrací systém je aj o našom zdraví

Štandardný

V každom životnom priestore, či už obývacom, pracovnom alebo spoločenskom, je plno nielen prachových častíc ale aj iných neviditeľných chemických škodlivín a mechanických prímesí. Najjednoduchším riešením sú samozrejme preventívne opatrenia a vylúčenie zdrojov škodlivín z priestoru alebo aspoň obmedzenie ich produkcie. Nie všetky zdroje škodlivín však môžeme z vnútorného prostredia vylúčiť a obmedziť. Znečisťujúce látky produkujeme aj my sami. Dýchaním a bežnými činnosťami v domácnosti, ako je varenie, pranie bielizne, sprchovanie a pod.

vetrací systém

Správny vetrací systém pre zdravé bývanie

Rekonštrukcia bytu má mať aj ozdravovací efekt

Ak teda nemôžeme všetky škodliviny z vnútorného prostredia vylúčiť, je vetranie jediným riešením, ako zaistiť odvod znečisteného vzduchu a vytvoriť zdravšiu vnútornú mikroklímu. Dôvody, prečo v domovoch vetrať, môžeme pomyselne rozdeliť na skupinu dôvodov zdravotných a komfortných.

Vetracie systémy majú viac funkcií

Základom a hlavným účelom zabudovaného vetracieho systému je vždy zabezpečenie dostatočného prívodu čistého vzduchu pre dýchanie všetkých prítomných osôb. Ide síce o minimálne množstvo v porovnaní s ostatnými parametrami efektívneho vetrania, avšak pri súčasných požiadavkách na vzduchotesnosť budov kvôli úsporám energia môže byť niekedy problém zaistiť aj toto minimálne množstvo. Ohľad na naše zdravie by sme mali brať aj pri posudzovaní odvodov škodlivín. Niektoré znečisťujúce látky sú natoľko nebezpečné, že ich nárast v miestnosti môže dokonca ohroziť náš život. Typickým príkladom je oxid uhoľnatý, ktorý vzniká pri všetkých spaľovacích procesoch a je veľmi jedovatý.

vetrací systém

Tri populárne typy vetracieho systému

Funkčný vetrací systém prispieva ku kvalite života domácností

Popri zdravotných hľadiskách však vetranie ponúka aj nástroje na zvýšenie kvality vnútorného prostredia – tepelnú pohodu a pocit čistoty ovzdušia. Vzhľadom na to, že ide o náš domov – miesto, kde sa chceme cítiť bezpečne a pohodlne (k čomu nám dopomôže i kvalitný nábytok), sú aj tieto dôvody dôležité. Vetrací systém nielen privádza vzduch potrebný pre dýchanie prítomných osôb, ale aj odvádza rôzne škodliviny z vnútorného prostredia miestností. Privádzaním čistého vzduchu sa vytvára pocity príjemného životného prostredia, upravuje tepelný režim prostredia a dobre nastavený vetrací systém tiež prispieva k úprave vlhkosti.

 

Zanechať komentár