Čo vám môže priniesť prevod alebo odkup vašej firmy?

Štandardný

Nie je nič výnimočné a nepredpokladateľné, ak sa občas nejaký majiteľ firmy dostane do situácie, keď  je nútený uvažovať nielen z ekonomických ale často aj z púhych existenčných dôvodov a prevode alebo predaji svojej firmy.  Niektorí podnikatelia si na takúto nepríjemnú a zložitú  transakciu trúfajú sami, prípadne so svojim právnikom, iní sa radšej rozhodnú nadviazať zmluvný vzťah s profesionálnou spoločnosťou orientovanou […]