Čo vám môže priniesť prevod alebo odkup vašej firmy?

Štandardný

Nie je nič výnimočné a nepredpokladateľné, ak sa občas nejaký majiteľ firmy dostane do situácie, keď  je nútený uvažovať nielen z ekonomických ale často aj z púhych existenčných dôvodov a prevode alebo predaji svojej firmy.  Niektorí podnikatelia si na takúto nepríjemnú a zložitú  transakciu trúfajú sami, prípadne so svojim právnikom, iní sa radšej rozhodnú nadviazať zmluvný vzťah s profesionálnou spoločnosťou orientovanou aj na takéto situácie, ktorá má dostatok odborníkov  a má patričné skúsenosti s odkupom zadĺžených firiem.

odkup spoločnosti

Aj sám Donald Trump priviedol niektoré svoje spoločnosti ku krachu.

Odkup firmy vám môže prospieť

Mnohé spoločnosti sa aj v našom podnikateľskom prostredí špecializujú na odkúpenie firiem, ktoré sa dostali s rôznych dôvodov do často neriešiteľných ekonomických ťažkostí a hrozí im bankrot, alebo sú už dokonca v exekučnom konaní. Formou spostredkovaného predaja problémovej spoločnosti zabezpečí takáto agentúra prevedenie obchodného podielu na nového nadobúdateľa. Za určitých podmienok môže pôvodný majiteľ firmy získať časovú rezervu, odstup od ťaživých prevádzkových a personálnych ťažkostí vo vnútri firmy, nové sídlo aj zmenu názvu firmy.

 

Výhodný odkup firmy je zaujímajú pre investorov

Mnohé domáce agentúry spolupracujú s početnými domácimi aj zahraničnými investormi, ktorí sa na problematické spoločnosti špecializujú.  Po prípadnom odkúpení insolventnej firmy nasleduje  jej krízové riadenie, revitalizácia alebo prípadná úplná likvidácia To všetko sa už deje pod taktovkou a v plnej réžii nových vlastníkov. Vďaka odkupu firmy s pomocou sprostredkovateľských agentúr nemusí pôvodný vlastník alebo vlastníci podstupovať časovo aj finančne nákladný proces likvidácie spoločnosti, riskovať ohrozenie ich dobrého mena pre budúce možné  podnikanie a niesť ďalšie následky spojené s krachom ich firmy.

Odkup firmy riadi krízový manažement

Náročný proces sprostredkovávania odkúpenia firiem je riadený a kontrolovaný dosadeným krízovým riadením spoločnosti. Ten je schopný pomerne rýchlo prevziať  firmu aj značne zadlženú vrátane úverov, lízingov, zamestnancov a hnuteľného či nehnuteľného majetku. Postupne dochádza ku kompletnému prevziatiu zodpovednosti za odkúpenú firmu. Po detailnom zhodnotení situácie v jej hospodárení sa to môže preniesť do roviny jej revitalizácie alebo častejšie až do úplnej likvidácie.

Zanechať komentár