Školy v prírode môžu byť zaujímavejšie vďaka geocachingu

Štandardný

Školy v prírode sa už nemusia niesť v zmysle tradičných výletov, hier a programu, ktorý je každý rok rovnaký. Teraz ich môžete ozvláštniť – nie len deťom, ale i vám! Geocaching je jednou z možností, ako môže byť škola v prírode ešte zábavnejšia a zároveň poučná pre deti a možno i pre pedagógov. Geocaching? Čo to vlastne je? Geocaching je hra, ktorej cieľom je […]