Ready made spoločnosti – čo sa pod nimi chápe?

Štandardný

V tomto stručnom príspevku sa pokúsime uviesť niektoré základné informácie o tzv. ready made spoločnostiach. Tie špecializované agentúry založia a ponúkajú na okamžitý predaj možným záujemcom a klientom. Ready made spoločnosť, alebo aj predzaložená, či novozaložená spoločnosť, je už obchodným súdom registrovaná spoločnosť. Je určená len a iba k jej predaju novému majiteľovi. Založenie ready made spoločnosti má jediný […]