Ready made spoločnosti – čo sa pod nimi chápe?

Štandardný

V tomto stručnom príspevku sa pokúsime uviesť niektoré základné informácie o tzv. ready made spoločnostiach. Tie špecializované agentúry založia a ponúkajú na okamžitý predaj možným záujemcom a klientom. Ready made spoločnosť, alebo aj predzaložená, či novozaložená spoločnosť, je už obchodným súdom registrovaná spoločnosť. Je určená len a iba k jej predaju novému majiteľovi. Založenie ready made spoločnosti má jediný dôvod, ktorým je čo najrýchlejší a legislatívne ošetrený prevod takejto firmy na nového majiteľa.

ready made spoločnosti

Ready made spoločnosti umožňujú začať podnikanie okamžite.

Ready made spoločnosti nie sú len pre začiatočníkov

Hlavným dôvodom existencie a vzniku ready made spoločnosti je najmä reálna snaha a potreba začínajúcich podnikateľov odštartovať svoje podnikanie okamžite. A to v rámci úplne novej firemnej štruktúry a bez zbytočnej finančnej záťaže v podobe vyžadovaného splatenia základného imania. Pre mnohých je podstatné aj to, že predzaložená spoločnosť nikdy nevyvíjala žiadnu obchodnú činnosť. Zároveň je už zapísaná v obchodnom registri a má svoje IČO. Ready made spoločnosti majú úplne nulovú ekonomickú a účtovnú históriu a tým tiež úplnú garanciu bezdĺžnosti. Preto je to lákavou alternatívou nielen pre začínajúcich podnikateľov.

Akciová spoločnosť, s.r.o. alebo európska spoločnosť?

Proces založenia s.r.o. alebo akciovej spoločnosti je spojený s mnohými úradnými úkonmi a formalitami, ktorých vybavenie je pochopiteľne časovo dosť náročné. Mnohým podnikateľom tento čas chýba, ponáhľajú sa s realizáciou svojho podnikateľského zámeru alebo sa jednoducho nechcú zdržovať všetkými tými potrebnými formálnymi krokmi. Môžu využiť služby niektorých špecializovaných firiem a agentúr, ktorý sa tejto problematike profesionálne dlhodobo venujú, a po konzultáciách s nimi si prípadne kúpiť nejakú z foriem ready made spoločnosti.

ready made spoločnosti

Založiť ready made spoločnosti nemá dlhé trvanie.

Ready made spoločnosti ponúkajú špecializované agentúry

Predzaložená ready made spoločnosť môže byť buď spoločnosť s ručením obmedzením s.r.o., akciová spoločnosť a.s. alebo európsku spoločnosť. Takáto firma je už zapísaná v obchodnom registri, má svoj názov, konateľa, identifikačné číslo a plne splatené základné imanie. Samotné sídlo firmy je tiež vopred určené a po prevode ready made spoločnosti na čerstvých majiteľov je  možné ihneď začať aktívne podnikať.

Zanechať komentár