Čo v zásade charakterizuje kapitálové spoločnosti?

Štandardný

V prípade, že sa viac osôb rozhodne spojiť svoji sily, tvorivé nápady a schopnosti a podnikať spoločne, potom majú zákonnú možnosť založiť si obchodnú spoločnosť. Tie sa rozdeľujú na osobné a kapitálové spoločnosti. Hlavnou odlišnosťou kapitálových a osobných spoločností je rozsah ručenie majetkom, podiel vlastníkov na riadenie a možnosti ďalšej expanzie. Najrozšírenejšou formou kapitálových obchodných spoločností u nás […]