Niektoré výhody a nevýhody holdingu

Štandardný

Pod holdingom sa všeobecne chápe združenie obchodných spoločností, z ktorých ale jedna spoločnosť prostredníctvom vlastníctva rozhodujúceho kapitálového podielu alebo na základe iných skutočností riadi a usmerňuje jednu alebo viac tzv. dcérskych spoločností. Všetky obchodné spoločnosti tvoriace holding sú právne samostatnými subjektmi. Holding sám právnu subjektivitu nemá, ale je združením typu konzorcia bez právnej subjektivity. Holding […]