Niektoré výhody a nevýhody holdingu

Štandardný

Pod holdingom sa všeobecne chápe združenie obchodných spoločností, z ktorých ale jedna spoločnosť prostredníctvom vlastníctva rozhodujúceho kapitálového podielu alebo na základe iných skutočností riadi a usmerňuje jednu alebo viac tzv. dcérskych spoločností. Všetky obchodné spoločnosti tvoriace holding sú právne samostatnými subjektmi. Holding sám právnu subjektivitu nemá, ale je združením typu konzorcia bez právnej subjektivity. Holding spája výhody veľkých podnikov s výhodami podnikov menších jednotiek holdingu. K výhodám holdingového štruktúrneho usporiadania patrí i diverzifikácia činností v zoskupení a dôležitou výhodou je aj to, že holding má značnú schopnosť tvoriť silnejšie rezervné fondy.

holding

Čo vlastne znamená holding?

Niektoré výhody holdingu

Okrem známych daňových a právnych výhod majú holdingy tiež celý rad ďalších výhod. Jednou z nich je výrazné zjednodušenie vstupu ďalších investorov. Firma, ktorá napríklad vyrába nábytok a zároveň ho predáva, bude len ťažko hľadať investora, ktorý vstúpi len do predaja nábytku. U nábytkárskeho holdingu, kde jedna dcérska firma vyrába nábytok a druhá ho predáva, je to neporovnateľne jednoduchšie. Holdingová štruktúra tiež zvyčajne obsahuje väčšie množstvo menších podnikov, ktoré sú tým pádom flexibilnejšie. Holding tiež môže ťažiť zo svojej celkovej finančnej a vyjednávacej sily. Novovzniknuté alebo odkúpené dcérske firmy majú okamžitý a ľahký prístup k celkovému kreditu celého holdingu, čo môže byť veľmi podstatné pri vyjednávaní s bankami, dodávateľmi či obchodnými partnermi.

Niektoré nevýhody holdingu

Nevýhodou holdingu býva určité odlúčenie zamestnancov a vedenia dcérskych firiem od hlavnej riadiacej spoločnosti. Niektoré holdingy preto využívajú personálne prepojenie vedenia dcérskych firiem. Snahou je, aby bola stratégia holdinovej štruktúry implementovaná takým spôsobom, ktorý riadiaca holdingová spoločnosť alebo jej vlastník má v úmysle. S holdingom je prirodzene späté väčšie administratívne zaťaženie. Namiesto jedného účtovníctva sa vedie a zvyčajne aj audituje účtovníctva viac. Navyše je potreba zvýšeného dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú predsa len samostatnejšie. Sú tu preto určité riziká, pretože konatelia dcérskych spoločností holdingu majú značné rozhodovacie právomoci. Viac info nájdete aj TU.

 

 

Zanechať komentár