Anonymný bankový účet

Štandardný

Offshore krajiny poskytujú najvyšší štandard anonymity vlastníctva a preto je takmer nemožné zistiť skutočných majiteľov spoločností. Anonymita – to je jeden z dôvodov, prečo si dnes stále viac a viac ľudí otvára tzv. offshore bankové účty. Anonymný bankový účet je založený v banke, ktorá pôsobí v offshore zónach, inak nazývaných aj daňové raje, kde je […]