Využívate zrážkovú vodu zo strechy vášho rodinného domu?

Štandardný

Najčastejšie je zrážková voda zachytávaná a zhromažďovaná v záhradách do vhodných nádob, najčastejšie sú to sudy umiestnené priamo pod strešnou odvodňovacou rúrou. Voda po daždi sa dá zachytávať zo striech rodinných domov, garáží, skleníkov a iných záhradných štruktúr. Na trhu dostať rôzne druhy a typy zberných nádob pre rodinné domoy a sudov na zachytávanie vody po daždi. Majú často aj vhodne umiestnený kohútik na vypúšťanie vody do polievacích nádob. Tí záhradkári, čo na to majú, si môžu v záhrade pri rodinnom dome vybudovať pod zemou veľkú nádrž na zrážkovú vodu. So zabudovaným čerpadlom a s možnosťou využívať takto naakumulovanú zrážkovú vodu aj na iné účely než len na polievanie, ale aj na iné domáce účely, napr. na splachovanie záchodov v rodinnom dome.

rodinný dom

Zhromažďovanie zrážkovej vody zo strechy rodinného domu

Ohŕňať nos nad dažďovou vodou sa nevypláca

Využívanie dažďovej vody na polievanie je jeden z mála spôsobov jej použitia, ktorý sa zachoval v širokom meradle dodnes. Existujú však aj sofistikované systémy, vďaka ktorým môžete vodu z dažďa využívať aj pre splachovanie v rodinnom dome, pranie či umývanie auta. Ak sa vám podarí vďaka systému využívania dažďovej vody eliminovať spotrebu z bežného vodovodného systému vo vašom rodinnom dome, môžete ročne dosť ušetriť. Dôvodom, prečo sa pokúsiť maximálne využiť potenciál dažďa, nie je len zníženie nákladov na vodné a stočné, ale aj dodatočné úspory. Ide totiž o vodu mäkkú, čo oceníte ako pri praní a upratovaní, tak pri splachovaní. Jednak sa v nej totiž lepšie rozpúšťajú pracie a čistiace prostriedky, takže je možné použiť menšie množstvo, jednak nespôsobuje tvorbu vodného kameňa, a tak nedochádza k zanášaniu vnútrajškov práčok alebo splachovacích nádržiek.

rodinné domy

Rodinný dom so záhradou

Kvalitná filtrácia zrážkovej vody

Dôležité je vyriešiť prívod dažďovej vody zo strechy vášho rodinného domu a jej bezpečnú filtráciu. K čisteniu zrážkovej vody už dochádza v odkvapovom filtri alebo v zásobníku, ktorý môže byť nadzemný alebo podzemný. Nadrž je vybavená prítokom a bezpečnostným prepadom. Veľkosť zásobníku sa riadi veľkosťou strešnej plochy rodinného domu alebo predpokladanou spotrebou dažďových vôd. Najčastejšie sa vyrába z plastu, betónu, ale zo sklolaminátu alebo ocele. Na odber a zásobenie spotrebičov vodou sa najčastejšie používa domáca vodáreň s automatickým tlakovým spínačom. Dopĺňanie v období nedostatku dažďovej vody sa môže uskutočňovať jednoducho priamo do akumulačnej nádrže alebo pomocou kompresora do výtlačného potrubia.

Rodinné domy – spotreba vody

Spotreba dažďovej vody závisí najmä na tom, kde a ako sa bude dažďová voda využívať, prípadne koľko osôb žije v rodinnom dome (priemerná denná spotreba na osobu sa uvádza 140 až 150 litrov). Pri výpočte veľkosti zásobníka pre akumuláciu dažďových vôd sa berú do úvahy nasledujúce parametre: uvažovaná spotreba vody v rodinnom dome, zrážkové pomery v regióne, veľkosť strešnej plochy rodinného domu a tiež pomer medzi obstarávacími nákladmi tohto filtračného systému a úsporou pitnej vody. Viac zaujímavých rád i TU.

Zanechať komentár