Trust môže byť aj dobrým nástrojom daňového plánovania

Štandardný

Trust na charitatívne účely, ang. Charitable Trust, je vynikajúcim nástrojom pre daňové plánovanie alebo pre správu majetku, ktorý sa má použiť na humanitárne účely. Legislatíva mnohých krajín sveta umožňuje časť prostriedkov, ktoré sú firmou poukázané na humanitárne účely, môže byť zahrnutá do nákladov firmy a slúžiť tak ako daňovo odpočítateľná položka. Takýmto nástrojom môže byť ešte okrem trustu aj nadácia.

Aký je zhruba účel takéhoto trustu?

Trust na verejnoprospešné účely sa zakladá napríklad na podporu kultúry, humanitárnych projektov, literatúry, kultúrneho dedičstva, náboženských záležitostí, školstva, nemocníc, cirkvi, múzeí, a radu podobných účelov. Zakladateľ trustu tam prevedie  časť alebo všetok svoj majetok a benefit z trustu je rozdeľovaný podľa želania zakladateľa, respektíve listiny priania či poslednej vôle.

trust

Nástroj daňového plánovania – trust

Trust je aj formou ochrany rodinného dedičstva

Trust býva zriadený aj na účely prospešných pre celé spoločenstvo, ako je napr. zmierňovanie chudoby, podpora vzdelávania alebo náboženstva, posilňovanie, udržanie a ochrana ľudských práv, ochrana prírody alebo kultúrneho dedičstva. Avšak môže byť založený aj pre podporu určitých konkrétnych jedincov alebo osôb, vrátane osôb v príbuzenskom pomere sa zakladateľom trustu. Ku klasickým trustom zriadených na verejnoprospešné účely patria trusty zriadené pre múzeá, galérie, chudobince a iné neziskové a verejnoprospešné organizácie, nadácie a iné spoločenské zoskupenia či spolky.

Aká je dĺžka trvania trustu?

Trust môže mať podľa krajiny, kde je založený, obmedzené trvanie na dobu určitú alebo neurčitú. Mnohé zahraničné krajiny umožňujú založenie trustu na dobu nie viac ako sto rokov. Poznáme však krajiny, kde nie je zákonom stanovená maximálna doba trvania trustu. Zakladateľ sa môže rozhodnúť podľa svojej vlastnej vôle, ako dlho bude existovať a kto ho bude spravovať a za akých okolností môže byť zrušený. Môže tiež rozhodnúť aký druh trustu založí, pre aké účely má slúžiť a kto bude mať výhody z toho plynúce, napr. dedičia, rodina, priatelia, humanitárne spoločnosti a pod. Viac o trustoch nájdete aj TU.

Zanechať komentár