Cysta na mozgu u dieťaťa

Štandardný

Cysty sú malé vačky naplnené zvyčajne tekutinou, ktorých dôvod vzniku nie je celkom definovaný. Považujú sa však sa chybný vývoj chorodiálneho tkaniva. Netreba sa prehnane znepokojovať Cysta choroidálneho plexu je vo všeobecnosti bežne diagnostikované ochorenie u nenarodených detí. Výskyt sa odhaduje na 1-3 deti zo 100.  Objaví sa okolo 20. týždňa tehotenstva a väčšinou zmizne […]