Sú expanzné zbrane voľne na predaj?

Štandardný

Známe a stále populárnejšie plynové pištole a revolvery sú expanzné palné zbrane. Expanzná zbraň je aj taká strelná zbraň, ktorej konštrukcia vylučuje použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou. Plynové zbrane sa trocha zjednodušene delia na akustické zbrane, čo sú poplašné alebo štartovacie pištole alebo revolvery a na tzv. plynovky, ktoré vystreľujú plynové náboje s dráždivou látkou.

Expanzné zbrane nie sú len plynovky

Plynovky sú predovšetkým zbrane, ktoré sú používané v prípadoch nutnej sebaobrany. Plynové ručné zbrane sa taktiež používajú k štartovacie streľbe pri rôznych závodoch a tiež na odpálenie pyrotechnických šrapnel. Výhodou týchto zbraní je ich autentickosť. Expanzné ručné zbrane na predaj sú vždy vyrábané ako repliky skutočných ostrých zbraní. Táto skutočnosť by mala zaručiť ich vierohodnosť pri nutnom použití proti útočníkovi.

expanzné zbrane

Expanzné zbrane viete kúpiť aj u nás

Expanzné zbrane na predaj sú zbrane kategórie D

Platný zákon a zbraniach a strelive kategorizuje zbrane a ich držanie do niekoľkých kategórií. Expanzné zbrane sú zahrnuté do kategórie D. Sú v nej začlenené napr. historické zbrane a zbrane s ohlasovacej a evidenčnou povinnosti (napr. zbrane s kresadlovým alebo perkusným zámkovým systémom). Do tejto kategórie patria aj palné zbrane určené pre streľbu nábojmi typu Flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5 J, plynové zbrane na vzduchovú kartušu a zbrane, u ktorých kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 16 J.

Expanzné zbrane a znehodnotené zbrane

Do kategórie D patria aj expanzné zbrane a expanzné prístroje a niektoré mechanické zbrane. Často diskutovanou skupinou sú tzv. znehodnotené zbrane, na ktorých boli vykonané také nezvratné úpravy, ktoré znemožňujú ich použitie k streľbe.

Pištole, revolvery, samopaly, guľomety

To sú pravdepodobne najčastejšie expanzné zbrane na predaj. Sú to poväčšine pôvodné strelné zbrane nové alebo používané ozbrojenými zložkami kdekoľvek vo svete. Podstatné ale je, že musia byť prerobené takým nemenným spôsobom, aby sa dali využiť len pre výcvik streľby alebo zábavu. Expanzné zbrane ponúkané na predaj sú pre každého, kto dosiahol vek dospelosti.

Zanechať komentár