Prírodný zeolit ako adsorpčné médium v pôde

Štandardný
hnojivo

Prírodný zeolit

Prírodný zeolit v určitom množstve a pomere pridaný do hnojív pomáha udržiavať potrebné živiny pre rastliny. A je to aj vďaka sieti kanálikov v jeho kryštálovej mriežke. Vylepšuje sa tak dlhodobo kvalita pôdy zvýšením jej adsorpčnej schopnosti. To ale v stručnosti aj znamená, že najdôležitejšie rastlinné živiny ako je dusík a draslík, ale taktiež vápnik, horčík a rôzne ďalšie mikroprvky, sú vhodnejším a efektívnejším spôsobom využívané koreňovým systémom jednotlivých rastliniek.

Takto následne to vedie k tomu, že umelé draselné či dusíkaté hnojivo s pridaným prírodným zeolitom je omnoho efektívnejšie využívané. Znižuje sa tým jeho spotreba pre tú istú plodinu predlžovaním jeho aktivity a nakoniec aj k lepším pestovateľským výsledkom. Veľké straty umelých hnojív, ktoré príliš rýchlo odchádzajú z oblasti koreňových zón rastlín, sú charakteristické hlavne pre piesčité pôdy. A práve jednoduchým pridaním zeolitov do hnojív v takýchto pôdach sa výrazne ovplyvní zdravý rast a vývoj rastlín. Takže hurá do záhrady! Ale najprv niekam do najbližšieho záhradného centra kúpiť si vhodné minerálne hnojivo na báze zeolitu!

Ako dlho je vlastne zeolitové hnojivo v našej záhradnej pôde?

hnojivo

Zeolitové hnojivo sa v pôde nerozkladá

Na rozdiel od iných minerálnych materiálov zlepšujúcich vlastnosti pôd prírodný zeolit sa štruktúrne v čase nerozkladá, ostáva na mieste v pôdnom profile a neustále vylepšuje zadržiavanie živín. Okrem iného to pre nás, poväčšine drobných záhradkárov, znamená, že ich pridaním do pôdy sa nám výrazne znížia náklady na nákup a aplikáciu hnojív. Pretože prírodné zeolity v pôde dlhodobo udržiavajú živiny v blízkosti koreňových zón rozmanitých rastlín. Pórovitá štruktúra prírodných zeolitov umožňuje udržiavať pôdu prevzdušnenú a mierne vlhkú a tým aktívnu a živú počas dlhej doby.

Zeolit nie je chemicky kyslá látka a len okrajovo je alkalický, takže jeho použitie v našej záhradnej pôde, spoločne s rozmanitými inými hnojivami, môže tiež pomôcť udržiavať pôdnu hladinu pH. Minerálne hnojivo s pridaným prírodným zeolitom môže byť užitočne využité aj pri zakladaní a údržbe veľkých trávnatých plôch verejných parkov či športovísk (napr. golfových ihrísk), kde sa tak celkové náklady na zavlažovanie a celkovú údržbu zelených plôch môžu podstatne znížiť. Čiže ak práve nehráte s kamarátmi niekde golf, radšej hurá opäť do záhrady!

Hurá do záhrady a buďte súčasťou jej vegetačného snaženia

hnojivo

Doprajte svojim rastlinám kvalitnú pôdu

Už niekoľko týždňov sa naša pôda, oddýchnutá po dlhých zimných mesiacoch, začala pestro meniť, ožíva farbami a životom voľne žijúcich živočíchov. Pokrýva sa zázračným a jedinečným pokrytom rastlín. Plnom farieb, vôní, zvukov a rozmanitých plodov. Je len na nás a našej slobodnej voľbe, ako sa rozhodneme a k akým výsledkom hospodárenia na našich pozemkoch sa chceme priblížiť. Môžeme to samozrejme skúsiť aj s takými známymi produktami na našom trhu, ktoré sú založené na prirodzených vlastnostiach prírodného zeolitu, akými sú napr. ZeoSand a ZeoGravel. Aj vďaka v nich obsiahnutom adsorpčnom nosiči na báze zeolitu a jeho unikátnym vlastnostiam môžu tieto výrobky prítomné vo vašom pôdnom profile ako pomocná pôdna substancia prispieť k zvýšeniu pestovateľského snaženia a výnosov.

Čo vy na to? Ste za? Tak hurá dnes už naposledy do záhrady a vychutnajte si jej magickú atmosféru!

Zanechať komentár