Prečo je tvorba web stránok dôležitá?

Štandardný
tvorba web stránok

Tvorba web stránok je v dnešnej dobe naozaj dôležitá. Ako by mala vyzerať?

Tvorba web stránok je zaujímavá časť tvorenia web stránok, pretože pokiaľ je dobre a kvalitne vytvorený, bežný užívateľ obsahu si ho ani nevšimne. Samozrejme že vníma farebnosť, obrázky a pohybujúce sa elementy ale sám nepovie, že „tento design je výborný.“ Naopak, ak je tvorba web stránok zlá, ťažkopádna, nemoderná a podobne, aj laik vie posúdiť, že niečo s webom nie je v poriadku. Úkony na stránke sa mu budú ťažko vykonávať a možno ich ani nedokončí. Takto príde firma o klienta kvôli zlému spôsobu predaja produktu. Preto je dobrý dizajn veľmi dôležitý a tvorba web stránok by sa mala prenechávať profesionálom.

Funkčnosť webu

Dôležitou súčasťou pri tvorbe web stránok je aj dobre naplánovaná funkcionalita webu. Ak je napríklad aj stránka veľmi dobre dizajnovo vyhotovená, ale počet krokov na registrácie do online obchodu, prihlásenie do svojho konta alebo zakúpenie cestovného lístka, je príliš početný, zákazníka to odradí od dokončenia úkonu. Preto vo väčšine prípadov web dizajnéri úzko spolupracujú s programátormi, ktorí tvoria funkcionalitu webu.

Spolupráca

Tvorba web stránok si však vyžaduje aj spoluprácu medzi zadávateľom projektu a web dizajnérom. Zadávateľ projektu pozná svoje produkty a tým pádom aj zákazníkov, pre ktorých sú produkty určené. Vie približne z akého prostredia pochádzajú, na akej úrovni sú ich technologické schopnosti a podobne. Preto pri dobrom popise od zadávateľa, sa bude stránka určená na predaj najnovšieho technologického gadgetu líšiť od stránky, ktorá poskytuje seniorom informácie o obhospodarovaní záhradky a špecializuje sa na predaj sadeníc.

Originálna tvorba web stránok

Čo sa týka už samotného web dizajnu, ten by mal byť rovnaký na všetkých podstránkach. Mal by byť jednoduchý a originálny, ale nie za každú cenu. Klienti často chcú od dizajnérov tvorbu web stránok a dizajn, ktorý bude inovatívny a jedinečný na trhu. Čo sa neskôr môže ukázať ako chyba. Dizajnéri vedia, ktoré osvedčené rozmiestnenia a funkcionalita dobre fungujú na zákazníkov. Príkladom je umiestňovanie loga v ľavom hornom horu web stránky. Prezerateľ intuitívne nasmeruje svoj pohľad práve na to miesto, preto je zbytočné umelo strhávať jeho pozornosť na iné miesto len za cenu originality.

Zanechať komentár