Odkup firiem, ktoré sú zadĺžené, nemusí byť úplným koncom

Štandardný

Podnikanie má svoje čaro a atmosféru a pokiaľ sa darí, tak to môže byť aj pekné a svojim spôsobom zmysluplné. Nie každý sa však na to hodí, má tie základné osobné predpoklady a danosti byť dlhodobo úspešný v tej oblasti podnikania, pre ktorú sa rozhodne. Občas prídu aj problémy, čiastočná alebo úplná nesolventnosť. Určite sa mnohým podnikateľom stáva, že sa sami seba pýtajú, či dokážu objektívne rozpoznať kedy nastal ten správny čas vykonať prevod či dokonca predaj ich zadĺžených firiem alebo spoločnosti, ktorá nie je v najlepšej finančnej kondícii. Možno práve preto, že sa na to pýtajú, zamýšľajú sa na situáciou vo svojej firme z tohto aspektu, potom je možno ten správny čas. Obrátiť sa na špecializovanú sprostredkovateľskú agentúru, ktorá je zameraná na legálny odkup firiem, ktoré sú zadĺžené.

odkup firiem

Odkup firiem môže znamenať nový začiatok

Odkup zadĺžených firiem, v konkurze alebo aj likvidácii

Možno, že po predbežnej konzultácii a následnej analýze situácie vo vašej firme zistíte, že je najvyšší čas zbaviť sa svojej ťarchy v podobe nefungujúcej a neprimerane zadĺženej firmy. Postupne sa dá kvalifikovanou spoluprácou s renomovanou spoločnosťou zbaviť sa nepríjemných starostí a proces odkupu firmy, ktorá je zadĺžená so všetkými povinnosťami previesť na túto spoločnosť. Tá prevezme s vaším súhlasom alebo na základe spolupráce s vašim právnym zástupcom kompletnú právnu zodpovednosť pri príprave prevodu vašej firmy. Odkup firiem, ktoré sú zadĺžené, je často spätý s konkurzmi, dlžobami rôznej povahy, úvermi, exekúciami a likvidáciami firiem. Dobrá sprostredkovateľská spoločnosť by mala vedieť, ako sa aj s touto nepríjemnou situáciou v zadĺžených firmách dokáže zorientovať a vysporiadať.

Zastupovanie pred úradmi a veriteľmi

Špecializovaná spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je aj odkup firiem, ktoré sú zadĺžené, dosadí svoju vlastnú kvalifikovanú výkonnú osobu pre konkrétne a často nepríjemné rokovania s veriteľmi a úradmi. Majitelia problémových firiem v úpadku sa nemusia osobne zúčastňovať žiadnych nepríjemných stretnutí a rokovaní. Získajú tak potrebný nadhľad, pokoj a zároveň čas na riešenie a hľadanie nových zdrojov možných osobných príjmov. Viac info nájdete TU.

 

Zanechať komentár