Čo je kolimátor?

Štandardný

Podľa základnej definície kolimátor je zariadenie na výrobu zväzku častíc alebo vĺn, v ktorých sú dráhy všetkých častíc alebo vĺn paralelné. Optický kolimátor je vlastne systém, ktorý prenáša paralelné lúče svetla a pôsobí ako prijímacia šošovka alebo ďalekohľad spektroskopu. Úplne zjednodušene povedané, ide o optický doplnok zvyčajne využívaný u strelných zbraní.

Základný typ kolimátoru

Zloženie kolimátora

Optický kolimátor je zvyčajne tvorený z trubice so šošovkou na jednom konci a nastaviteľným otvorom na druhom konci, v ohniskovej rovine šošovky. Svetlo vstupujúce do clony opúšťa kolimátor ako paralelný lúč. Jedným príkladom optického kolimátora by mohol byť ďalekohľad s otvorom v hlavnej ohniskovej vzdialenosti šošovky. Svetlo zo svetelného zdroja je zamerané na clonu inou šošovkou, a otvor potom slúži ako svetelný objekt optického systému.

Vylepšený kolimátor na ktorom si môžte vybrať zo 4 typov zameriavania a dvoch farebných vyhotovení

Ako sa kolimátor využíva?

Kolimátor je určený na testovanie, kalibráciu a meranie. V jednom type kolimátorových štrbín nazývaných ciele sú premietané do nekonečna. Umiestnenie cieľa do ohniskovej roviny kolimátora spôsobuje, že jednotný cieľ sa zdá byť v ďalekom poli. Tento jav umožňuje používanie kolimátora v rôznych tréningových zariadeniach ako sú napr. letové simulátory.

Ak je plocha osvietená malým svetelným zdrojom, ako je cieľ v kolimátori, osvetlenie bodov na výslednom mieste mimo svetelnej osi bude nižšie, ako osvetlenie plochy povrchu na osi. Toto sa dá zmieriť tým, že sa vloží optická čelná plocha medzi svetelný zdroj a cieľ.

Použitie takýchto optických kolimátorov na kalibráciu iných optických zariadení dáva možnosť používateľom skontrolovať, či sú všetky body zarovnané na optickú os, či umožňujú nastavenie prvkov na správnom zaostrení a či umožňujú používateľom zarovnať viaceré zariadenia, napr. v ďalekohľadoch alebo zabezpečiť zarovnanie ochranných svetiel s jednotlivými zbraňami.

Okrem kolimátorov existujú aj rôzne ďalšie príslušenstvá na zabezpečenie presnej a spoľahlivej rekreačnej, športovej alebo loveckej streľby. Pre viac info navštívte napr. www.afg.sk

Zanechať komentár