Uvažujete o založení spoločnosti v niektorom z offshore centier?

Štandardný

Aktuálna problematika offshore spoločnosti a tzv. daňových rajov je diskutovaná nielen u nás v našom parlamente a vláde, ale venujú jej pozornosť aj legislatívci v Európskom parlamente. Pod výrazom či označením offshore krajina je stále chápaná oblasť všade mimo krajiny, v ktorej má daná spoločnosť sídlo. Podľa mnohých podnikateľov však stále pretrváva všeobecne rozšírená zámena medzi „offshore podnikaním“ a miestom, kde k „offshore podnikaniu“ dochádza. Offshore krajiny alebo offshore centrá sú potom štáty, ktoré umožňujú offshore spoločnostiam podnikanie. Medzi najčastejšie využívané offshore centrá patrí Belize, Britské Panenské ostrovy, Dominikánska republika, Cyprus, Hong Kong, Seychely či Panama. Medzi offshore krajiny patria, za splnenia určitých podmienok, napríklad aj USA, Veľká Británia, Holandsko alebo Švajčiarsko.

offshore spoločnosti

Medzi offshore krajiny patrí aj Belize

Prečo offshore podnikanie?

Podnikanie s využitím medzinárodných offshore spoločností dovoľuje vlastníkom totálnu kontrolu ich aktív v offshore centrách kompletne chrániacich ich súkromie. Všetko podnikanie, vrátane investícií a bankovníctva, je vedené ako podnikanie spoločnosti, kde mená akcionárov, riaditeľov a úradníkov sú dôverné a neverejné. Vo väčšine prípadov majú miestne banky zákonom zakázané odhaliť informácie o svojich klientoch.

Prečo ochrana majetku?

Ochrana majetku je úsilie ochrániť aktíva pri majetkovom plánovaní alebo na ochranu pred útokmi prípadných veriteľov. Procedúra typicky zahŕňa transfer majetku do ostatných organizačných jednotiek a tvorbu pozitívnemu ochranného štítu vytvoreného z potenciálu zahraničného offshore súdnictva. Toto je umožnené využitím právnych nástrojov zahrňujúcich súkromné nadácie a rôzne formy medzinárodných obchodných spoločností.

offshore spoločnosti

Založte si offshore spoločnosť napr. na Panenských ostrovoch

Firmy a agentúry zamerané na založenie offshore spoločností

Na našom aj českom trhu existuje množstvo firiem zaoberajúcich sa kompletnými službami v oblasti tzv. offshore podnikania. Zabezpečujú kompletné a cenovo prijateľné služby pre offshore poskytovateľov, offshore spoločnosti, sprostredkovateľov a zákazníkov. Medzinárodné obchodné offshore bankové účty sú doplnené kreditnými a debetnými kartami. Bežné sú nadštandardné služby ako delegovanie nominálnych akcionárov, manažérov, riaditeľov alebo aj konateľov pre offshore spoločnosť, ktorú ste sa rozhodli od agentúry kúpiť a využívať. Viac info o offshore spoločnosti nájdete aj TU.

 

Zanechať komentár