Prírodný zeolit pri výrobe bioplynu

Štandardný

Vychádzajúc z výsledkov mnohých výskumných prác a projektov je možné celkom opodstatnene tvrdiť, že prírodný zeolit je jednou z perspektívnych adsorpčných surovín pri  výrobe a čistení bioplynu. Minerál zeolit sa úspešne využíva ako filtračný adsorpčný substrát v mnohých priemyselných aplikáciách. Jednou s podstatných výhod  zeolitovej suroviny je jej stabilita a vynikajúce regeneračné vlastnosti. Ako súčasť filtračných jednotiek môže byť použitý […]