Offshore a onshore spoločnosti

Štandardný

Spoločnosti založené v zahraničí sa využívajú najmä pre rozmanitosť právneho prostredia a s tým súvisiace výhody podnikania. Takéto podniky sa delia na dve skupiny a to offshore a onshore spoločnosti. Každá z nich má svoje výhody aj nevýhody, no je možné využiť kombináciu oboch typov spoločností pre dosiahnutie maximálneho požadovaného účinku. Offshore a onshore podnikanie […]