Uvažujete o založení spoločnosti v niektorom z offshore centier?

Štandardný

Aktuálna problematika offshore spoločnosti a tzv. daňových rajov je diskutovaná nielen u nás v našom parlamente a vláde, ale venujú jej pozornosť aj legislatívci v Európskom parlamente. Pod výrazom či označením offshore krajina je stále chápaná oblasť všade mimo krajiny, v ktorej má daná spoločnosť sídlo. Podľa mnohých podnikateľov však stále pretrváva všeobecne rozšírená zámena medzi „offshore podnikaním“ a miestom, […]