Kúpeľňa a čistota

Štandardný

Staré známe porekadlo „čistota pol života“ tu platí dvojnásobne. Kúpeľňa je totiž miesto, kde prebiehajú všetky naše každodenné očistné a hygienické procedúry a tak sa dokonalá čistota od kúpeľne aj akosi automaticky očakáva. Zariadenie a rozvrhnutie každej kúpeľne si treba vždy dôkladne premyslieť, najmä ak berieme do úvahy, že na nie príliš veľkej ploche musíme umiestniť nielen vaňu […]