Pasívne domy predstavujú moderné a úsporné bývanie

Štandardný

      V súčasnosti, keď sa na každom kroku hovorí o šetrení energie sa pasívne domy javia ako ideálna voľba. Sú to domy, ktoré nielenže ponúkajú vysoký štandard bývania, ale zároveň zaručujú aj minimálnu závislosť na dodávkach energie na kúrenie a chladenie. Navyše ponúkajú aj zdravú mikroklímu a trvalo nízke účty za energie.

pasívne domy

Túžite po modernom bývaní? Zamerajte sa na pasívne domy!

Definícia pasívneho domu

    Pasívny dom je budova, v ktorej sa vnútorná príjemná teplota v zime aj v lete dosahuje bez klasického vykurovacieho systému, alebo klimatizácie. Potreba tepla na dokurovanie takéhoto domu je 15 kWh/m2a (kilowathodín na meter štvorcový za rok), čo je o 90% menej, ako pri klasickom dome. Celková potreba primárnej energie  v takomto dome by nemala presiahnuť 120 kWh/m2a.

Základné princípe realizácie pasívneho domu

     Takúto nízku potrebu tepla na vykurovanie dosahuje pasívny dom dvoma základnými princípmi: znižovaním tepelnej straty domu a maximálnym využitím tepelných ziskov. Nasledujúce zásady tvoria niektoré základné princípy pre realizáciu pasívneho domu (www.passiv.de):

  • dobrá tepelná izolácia a kompaktnosť obálky budovy; celá obálka budovy musí byť dobre tepelne zaizolovaná bez tepelných mostov,
  • súčiniteľ prechodu tepla nepriehľadných konštrukcii takejto budovy musí byť menší ako 0,15 W/m2K,
  • budova má byť kompaktná bez zbytočných výklenkov, vikierov…,
  • južná orientácia bez zatienenia,
  • správna orientácia zasklených plôch (južná) bez zatienenia v zime prispieva k optimálnemu využitiu tepelných ziskov hlavne samostatne stojacich rodinných domov; v letnom období treba zabrániť priamemu slnečnému žiareniu hlavne na východné a západné okná,
  • dobré sklá a rámy okien; súčiniteľ prechodu tepla okien (vrátane rámu) musí byť menší ako 0,8 W/m2K a celková tepelná priepustnosť slnečného žiarenia g>0,5,
  • vzduchotesnosť budovy; budova musí byť vzduchotesná tak, aby pri pretlaku 50 pascalov netesnosťami neuniklo viac ako 60% vzduchu z celej budovy za hodinu,
  • pasívne predhriatie čerstvého vzduchu; čerstvý vzduch pre vetranie by mal byť predhrievaný v zemnom registri, kde sa predhreje aj za mrazivých nocí nad bod mrazu; toto odporúčanie nie je bezpodmienečné,
  • kontrolované vetranie so spätným získavaním tepla; kontrolované vetranie zabezpečuje v prvom rade kvalitný čerstvý vzduch v budove a v druhom rade šetrí energiu na vykurovanie,
  • v pasívnom dome musí mať vetracia jednotka so spätným získavaním tepla účinnosť minimálne 75%.

Pasívny dom ako inteligentná investícia

pasívne domy

Pasívne domy – štýlové a úsporné bývanie

     Pasívny dom využíva mnohé nové poznatky, ktoré vytvárajú kvalitatívne nový typ bývania. Stavba pasívneho domu je prínosná najmä z dôvodu zvýšenia komfortu stavania a praktickej nezávislosti od cien energií. Ďalším pozitívom je spotreba menšieho množstva energie na ohrev teplej vody a iných technológií. Presná návratnosť investície do pasívneho domu záleží od mnoho faktorov. Návratnosť je závislá napríklad na type kúrenia v dome (nízka a vysoká tarifa), na spôsobe financovania, či od zvyšovania cien energií. Stavba pasívneho domu je to najinteligentnejšie penzijné poistenie aké môžete mať, nehovoriac o tom, že dom bude mať vysokú hodnotu na trhu.

Zanechať komentár