Airsoftové zbrane by mali byť bezpečne uložené pred dosahom detí

Štandardný

Airsoft je bojová hra dvoch družstiev, pri ktorej sa používajú zásady vojenskej taktiky obranného a útočného boja reálnych vojenských jednotiek. Jednotliví členovia airsoftových družstiev sú okrem obranných a ochranných prostriedkov vyzbrojení rôznymi typmi airsoftových zbraní. Tie sú často vernou kópiou originálnych strelných zbraní. Airsoftové zbrane však nevystreľujú klasické ostré náboje, ale drobné airsoftové plastikové guľôčky.

airsoftové zbrane

Airsoftové zbrane prinášajú veľa zábavy.

Airsoftové zbrane a ich priebežná kontrola

V prvom rade je potrebné s každou airsoftovou zbraňou manipulovať, ako keby bola nabitá, alebo pripravená na použitie v plne funkčnom stave. Pred každým použitím by sme mali previesť kontrolu jej stavu a funkčnosti v bezpečnom priestore na to určenom. Ak sa v našom okolí priamo také miesto nenachádza, potom je potrebné vybrať airsoft lokalitu, ktorá bude prehľadná, a v ktorej bude manipulácia bezpečná. Je potrebné brať ohľad najmä na možný nečakaný výskyt osôb a samozrejme aj účinnosť alebo možný dostrel airsoftovej zbrane.

Kam uložiť  airsoftovú zbraň?

Ak airsoftovú zbraň nebudeme dlhšiu dobu používať, mali by sme ju zabezpečiť tak, aby k nej žiadne iné osoby nemali prístup. Mohlo by dôjsť k jej zneužitiu alebo nesprávnej manipulácii s ňou. Nie je predpísané, že by sme tieto zbrane mali mať uložené v trezore alebo bezpečnostnej skrinke, ako je tomu u väčšiny skutočných ostrých zbraní v zmysle zákona o zbraniach a strelive. Je dobré si uvedomiť, že aj s airsoftovými zbraňami sa dajú napáchať značné škody. Najmä deti si s nimi môžu privodiť zranenia veľmi ľahko, v krajnom prípade dokonca smrť.

airsoftové zbrane

Airsoftové zbrane sú súčasťou tímovej hry.

Prenos a prevážania

A čo nosenie alebo prevážanie airsoftových zbraní? Z dôvodu ich podobnosti s tými skutočnými ostrými zbraňami, je na mieste nenosiť ich voľne na verejnosti. V niektorých situáciách skutočne nie je možné rozoznať airsoftovú napodobeninu od skutočnej zbrane. Odporúčame teda aj pri presunoch z miesta na miesto prevážať tieto zbrane v ochranných alebo pôvodných obaloch a mať pri sebe aj potrebnú zbraňovú dokumentáciu.

Zanechať komentár